نمایش قدرت احمدی نژادی ها به بهانه انتخابات

 مهدی مطهرنیا، فعال سیاسی و استاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با نامه‌نیوز، در خصوص مطرح شدن گزینه‌های مختلف از سوی اصولگرایان برای انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: آنچه که دیده می‌شود لغزندگی تصمیم‌گیری درارتباط با تعیین کنش‌گر انتخاباتی از سوی طیف موسوم به اصولگرایان یا محافظه‌کاران است. این طیف که توانستند قدرت را در نیمه دهه 80 و تا سال 92بر عهده بگیرند دچار یک تزلزل معنایی و گفتمانی شده‌اند؛ به این معنا که نمی‌توانند به یک تصمیم گیری مهم در خصوص رسیدن به یک کاندیدای واحد دست پیدا کنند. وی ادامه داد: اعلام کاندیداتوری افراد متکثر از سوی جناح‌های متعدد این طیف از یک سو به معنای تبلیغات انتخاباتی و از سوی دیگر ایجاد یک فضای معنادار برای سنجش نظرات گوناگون برای بازخوردهای مختلفی انتخاباتی است که در ارتباط با این معانی صورت گرفته است. اکنون نمی‌توان بقایی ، قاسمی ، حاجی بابایی و حتی رئیسی را کاندیدای اصولگرایان دانست بلکه باید به این نکته توجه کرد که اصولگرایان به دنبال ایجاد یک فضای بررسی‌گونه برای کاندیداهای خود هستند تا اینکه نهایتا با جمع‌بندی به گزینه نهایی نزدیک شوند. مطرح شدن رئیسی از سوی پایداری‌ها بدون اینکه از سمت شخص وی به طور رسمی حرفی اعلام شود نیز نشان دهنده همین موضوع است. مطهرنیا با بیان اینکه حضور رئیسی در انتخابات با توجه به سوابق و فعالیت‌های وی ممکن است رای جامعه را به سمت خود سوق دهد، خاطرنشان کرد: در این چارچوب و به دلیل جایگاه رئیسی در میان اصولگرایان زمینه رای آوری وی از سوی این طیف فراهم خواهد  شد و انتخابات سال 96 را به سمت دو قطبی شدن خواهد برد.حضور رئیسی در انتخابات و رو در شدن وی با شخصی مانند حسن روحانی، دو قطبی شدن انتخابات را به سرعت افزایش خواهد داد. این فعال سیاسی با اشاره به حضور نزدیکان احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری گفت: پس از ممانعت از شخص احمدی نژاد برای حضور در انتخابات، به نظر می‌رسد تلاش این طیف برای استفاده از امکانات و اثرگذاری در این پروسه، تا پیش از انتخابات بیشتر شود‌،‌ طیف احمدی‌نژادی سعی دارند تاثیرگذاری خود در  ساختار قدرت را به نمایش بگذارند.