مجوز مجلس به وزارت کشور برای برگزاری الکترونیکی انتخابات شوراها

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز(سه شنبه، 12 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مواد یک تا هشت این لایحه را تصویب کردند.بر این اساس ماده 1 این طرح ماده 3 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاح شد.براساس این مصوبه مقرر شد دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا از تاریخ تشکیل، چهار سال می باشد که یک ماه پس از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شروع می شود و چهار سال بعد خاتمه می یابد.وکلای ملت در ماده 2 این طرح تبصره 1 ماده 10 مکرر قانون را اصلاح کردند که براین اساس مقرر شد در شورای شهرستان از شورای هر بخش یک نفر و از شوراهای هر یک از شهرها تا یکصدهزار نفر جمعیت یک نفر و بیش از یکصدهزار نفر جمعیت دو نفر و شهر تهران سه نفر عضویت خواهند داشت.بهارستان نشینان در ماده دیگری ماده 17 مکرر قانون را اصلاح و مصوب کردند وزارت کشور می تواند با تأیید هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تمام یا برخی از مراحل مربوط به برگزاری انتخابات را در تمام یا تعدادی از حوزه های انتخابیه به صورت رایانه ای برگزار نماید.نمایندگان مجلس در مصوبه دیگری مقرر کردند کسانی که سابقه یک دوره کامل عضو اصلی شورا را دارا باشند به شرطی که در همان حوزه انتخابیه نامزد شوند از شرط مدرک تحصیلی معاف هستند.وکلای ملت همچنین مقرر کردند معتمدان دعوت شده از سوی فرماندار و بخشدار و اعضای هیئت های اجرایی و نظارت از داوطلب شدن در حوزه انتخابیه مربوطه محرومند. استعفا از سمت های مذکور پس از قبول دعوت و شرکت در اولین جلسه تاثیری در این محرومیت ندارد.