جزئیات آخرین قیمت کالاهای اساسی

در هفته متتهی به 29 بهمن ماه قیمت گروه لبنیات و روغن نباتی تغییر بود، اما بهای گروه برنج 0.4 درصد، تخم مرغ 2.2 درصد، گوشت مرغ 1.3 درصد افزایش و قیمت گروه حبوب یک درصد، سبزی‌های تازه 0.8 درصد و گوشت قرمز 0.3 درصد کاهش یافت.به گزارش فارس، متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران هفته منتهی به 29 بهمن ماه 95 منتشر شد.در هفته مورد بررسی، قیمت گروه لبنیات و روغن نباتی تغییر نداشت اما بهای گروه برنج 0.4 درصد، تخم مرغ 2.2 درصد، میوه‌های تازه 2.5 درصد، گوشت مرغ 1.3 درصد، قند و شکر 0.2 درصد و چای 0.9 درصد افزایش یافته است.همچنین قیمت گروه حبوب یک درصد، سبزی‌های تازه 0.8 درصد و گوشت قرمز 0.3 درصد در هفته بررسی شده کاهش داشته است.* لبنیات و تخم‌مرغدر هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت پنیر غیر پاستوریزه و پنیر پاستوریزه نسبت به هفته قبل به ترتیب معادل 0.3 درصد و 0.4 درصد کاهش ولی بهای کره پاستوریزه 1.0 درصد افزایش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. بهای تخم‌مرغ معادل 2.2 درصد افزایش داشت و شانه‌ای 99000 الی 115000 ریال فروش می‌رفت.* برنج و حبوبدر این هفته در گروه برنج قیمت برنج وارداتی غیر تایلندی ثابت بود و بهای برنج داخله درجه یک معادل 0.4 درصد و برنج داخله درجه دو 0.6 درصد افزایش یافت. در گروه حبوب قیمت لوبیا قرمز بدون تغییر بود و بهای سایر اقلام این گروه بین 0.6 درصد تا 1.4 درصد کاهش داشت.* میوه‌ها و سبزی‌های تازهدر هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری انگور و کدو سبز عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آن‌ها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شد.میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌نمودند که در گروه میوه‌های تازه قیمت نارنگی معادل 1.5 درصد و موزه 2.0 درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.1 درصد تا 11.0 درصد افزایش یافت. در گروه سبزی‌های تازه قیمت خیار معادل 4.1 درصد، گوجه فرنگی 2.9 درصد و پیاز 2.0 درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.1 درصد تا 9.3 درصد افزایش داشت.* گوشت قرمز و گوشت مرغدر هفته مورد گزارش قیمت گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود و بهای گوشت گوسفند معادل 0.6 درصد کاهش ولی قیمت گوشت مرغ 1.3 درصد افزایش یافت.*قند، شکر، چای و روغن‌نباتیدر این هفته بهای قند معادل 0.1 درصد کاهش ولی قیمت شکر 0.5 درصد و چای خارجی 0.9 درصد افزایش داشت و بهای انواع روغن‌نباتی بدون تغییر بود.گروه کالادرصد تغییر نسبت به هفته قبلدر تغییر در هفته مشابه ماه قبلدرصد تغییر در هفته مشابه سال قبللبنیات00.37.9تخم مرغ2.22.29.3-برنج0.40.432.1حبوب1-0.9-19.7میوه‌های تازه2.59.823سبزی‌های تازه0.8-5.71.3-گوشت قرمز0.3-0.9-6.9گوشت مرغ1.35.919.3قند و شکر0.20.524.4چای0.9113.8روغن نباتی008.4