جدیدترین قیمت خودروهای داخلی

هفته جاری قیمت چهار مدل خودروی داخلی در بازار کاهش یافته است.به گزارش ایسنا، این هفته قیمت تیبا ۱۵۰ هزار تومان، پراید SE۱۱۱ معادل ۱۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۱ معادل ۱۰۰ هزار تومان و تندر ۹۰ اتومات ۲۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.قیمت باقی خودروهای داخلی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است.قیمت برخی خودروهای داخلی (مدل ۹۵) به شرح زیر است:خودروقیمت کارخانه‌ایقیمت بازارتیبا۲۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانپراید SE۱۱۱۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانپراید ۱۳۱۲۰ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانپژو ۴۰۵۳۰ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانسمند EF۷۳۰ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانپژو پارس سال۳۵ میلیون و ۳۲۷ هزار تومان۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانپژو ۲۰۶ تیپ ۵۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان۳۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانپژو ۲۰۶ تیپ ۲۳۲ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان۳۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانپژو ۲۰۶ V۸۳۷ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان۳۷ میلیون و ۸۰۰ تومانرانا۳۳ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار توماندنا۴۲ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان۴۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانام وی ام S۱۱۰۳۱ میلیون تومان۳۱ میلیون تومانام‌وی‌ام ۵۵۰۵۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان۵۵ میلیون تومانجک j۵۵۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان۵۵ میلیون تومانجک j۵ اتومات۶۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان۶۴ میلیون تومانپارس تندر۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان۴۱ میلیون تومانتندر ۹۰ اتومات۴۷ میلیون و ۳۴۵ هزار تومان۴۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانتندر ۹۰ E۲۳۷ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان