تخریب 2000 خانه دیده نمی شود، چون «گلی» بودند و ارزان! +ویدیو

به بهانه وقوع سیل در مناطق مرکزی و جنوبی استان سیستان و بلوچستان و وارد آمدن خسارات شدید به مردم، به سراغ یکی از نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی رفتیم و با وی به گفت و گو نشستیم؛ نماینده ای که نه تنها از عملکرد دولت در خدمات رسانی به مردم منطقه ابراز رضایت نمی کند، که بر این باور است در سال های اخیر، صنعت منطقه پسرفت داشته، بر آسیب های اجتماعی افزوده و همچنین اعتبارات تخصیص داده شده به کشاورزی هم بسیار ناچیز و نامتوازن بوده است.به گزارش «تابناک»؛ در روزهای گذشته، بارش بارانی با حجم 70 تا بیش از 100 میلی متر در مناطق مرکزی و جنوبی استان سیستان و بلوچستان منجر به وقوع سیل شد تا بار دیگر زندگی مردم محلی را دچار مشکل کند و خسارت های شدیدی را به خانه های مسکونی و راه های مواصلاتی وارد آورد. از تخریب 2000 خانه مسکونی و قطع اکثر راه های مواصلاتی روستا به شهر گرفته تا تخریب خانه ای گلی در خاش بر سر اهالی خانه که مرگ خانمی 60 ساله را به دنبال داشت.  #carousel26664, #thumbs26664 , #carousel_desc26664 { overflow: hidden; } #carousel-wrapper26664 .caroufredsel_wrapper img{ border-radius: 10px; border : 2px solid #839494 } #carousel-wrapper226664 .caroufredsel_wrapper img{ border-radius: 10px; border : 2px solid #839494 } #carousel26664 span, #carousel26664 img, #thumbs26664 a, #thumbs26664 img { display: block; float: left; } #carousel_desc26664 span { width: 100%; /* height: 100%; */ display: block; float: left; position: relative; padding: 9px; } #carousel26664 span, #carousel26664 a, #thumbs26664 span, #thumbs26664 a { position: relative; display: block; height: 100%; } #carousel26664 img, #thumbs26664 img { border: none; width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; } #carousel26664 span { width: 554px; height: 313px; } #carousel_desc26664 span { width: 554px; height: auto; } #thumbs-wrapper26664 { padding: 20px 40px; position: relative; } #thumbs26664 a { border: 2px solid #899; width: 150px; height: 100px; margin: 0 10px; overflow: hidden; border-radius: 10px; -webkit-transition: border-color .5s; -moz-transition: border-color .5s; -ms-transition: border-color .5s; transition: border-color .5s; } #thumbs26664 a:hover, #thumbs26664 a.selected { border-color: #566; } .fluid_container_album img#shadow { width: 100%; position: absolute; bottom: 0; } .next_thumbnail26664 { background-position: -19px 0; right: 10px; } .next_thumbnail26664:hover { background-position: -19px -20px; transition: none; } .prev_thumbnail26664 { background-position: 0 0; left: 10px; } .prev_thumbnail26664:hover { background-position: 0 -20px; transition: none; } .next_thumbnail26664, .prev_thumbnail26664 { background-image: url(“/client/themes/fa/main/img/carousel_nav.png”); display: block; height: 20px; margin-top: -10px; position: absolute; top: 50%; width: 19px; } $(function() { $(‘#carousel26664’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, items: { visible: 1, width: 200, height: ‘56%’ }, scroll: { fx: ‘directscroll’ } }); /* $(‘#carousel_desc26664’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, items: { visible: 1, width: 200, height: ‘30%’ }, scroll: { fx: ‘directscroll’ } }); */ $(‘#thumbs26664’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, prev: ‘.next_thumbnail26664’, next: ‘.prev_thumbnail26664’, items: { visible: { min: 2, max: 6 }, width: 150, height: ‘66%’ } }); $(‘#thumbs26664 a’).click(function() { $(‘#carousel26664’).trigger(‘slideTo’, ‘#’ + this.href.split(‘#’).pop() ); /* $(‘#carousel_desc26664’).trigger(‘slideTo’, ‘#’ + this.href.split(‘#’).pop() ); */ $(‘#thumbs26664 a’).removeClass(‘selected’); $(this).addClass(‘selected’); return false; }); }); به دنبال بروز سیل در مناطق مرکزی استان سیستان و بلوچستان، نیروهای امدادی استان و شهرهای بزرگ منطقه از جمله ایرانشهر وارد عمل شدند و تلاش های فراوانی برای کمک حادثه دیدگان و نجات افراد محاصره شده در آب انجام دادند. با این حال، حجم زیاد باران و نزول آن در بازه زمانی کوتاه، آن چنان سیلی را در مناطق مرکزی و جنوبی استان سیستان و بلوچستان مثل ایرانشهر، کنارک، چابهار، قصرقند و… به راه انداخت که زندگی مردم محلی را مختل و بسیاری از مردم منطقه را به کمک نیروهای امدادی محتاج کرد؛ از جمله شش خانم بارداری که در منطقه ایرانشهر در محاصره سیل بودند و اگر کمک نیروهای امدادی نبود، شرایط سختی برایشان پیش می آمد.سیل به 2000 خانه خسارت وارد کردمحمد نعیم امینی فرد، نماینده مردم ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج، بخش های بنت، لاشار، آشار و اهوران در مجلس شورای اسلامی، در مورد حادثه سیل پیش آمده و حجم خسارات آن به «تابناک» گفت: منطقه مرکزی بلوچستان، که اصطلاحاً مکران گفته می شود و مرکز آن ایران شهر است از خشکسالی شدید و طولانی رنج می برد. در هفته جاری، باران رحمت الهی با حجم 70 میلی متر شروع به باریدن کرد که به دلیل ماهیت رگباری و مدت زمان طولانی بارش، سیلاب های شدید راه افتاد. با توجه به اینکه بیشتر خانه های منطقه گلی است، چیزی حدود 2000 خانه در منطقه ایرانشهر، سرباز، نیک شهر، کنارک و… آسیب دیدند.وی درباره دیگر خسارت های سیل افزود: علاوه بر تخریب خانه ها، سیل به کشاورزی هم آسیب زد و به مزارعی که در حاشیه رودخانه ها بود به شدت خسارت وارد شد.  #carousel26665, #thumbs26665 , #carousel_desc26665 { overflow: hidden; } #carousel-wrapper26665 .caroufredsel_wrapper img{ border-radius: 10px; border : 2px solid #839494 } #carousel-wrapper226665 .caroufredsel_wrapper img{ border-radius: 10px; border : 2px solid #839494 } #carousel26665 span, #carousel26665 img, #thumbs26665 a, #thumbs26665 img { display: block; float: left; } #carousel_desc26665 span { width: 100%; /* height: 100%; */ display: block; float: left; position: relative; padding: 9px; } #carousel26665 span, #carousel26665 a, #thumbs26665 span, #thumbs26665 a { position: relative; display: block; height: 100%; } #carousel26665 img, #thumbs26665 img { border: none; width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; } #carousel26665 span { width: 554px; height: 313px; } #carousel_desc26665 span { width: 554px; height: auto; } #thumbs-wrapper26665 { padding: 20px 40px; position: relative; } #thumbs26665 a { border: 2px solid #899; width: 150px; height: 100px; margin: 0 10px; overflow: hidden; border-radius: 10px; -webkit-transition: border-color .5s; -moz-transition: border-color .5s; -ms-transition: border-color .5s; transition: border-color .5s; } #thumbs26665 a:hover, #thumbs26665 a.selected { border-color: #566; } .fluid_container_album img#shadow { width: 100%; position: absolute; bottom: 0; } .next_thumbnail26665 { background-position: -19px 0; right: 10px; } .next_thumbnail26665:hover { background-position: -19px -20px; transition: none; } .prev_thumbnail26665 { background-position: 0 0; left: 10px; } .prev_thumbnail26665:hover { background-position: 0 -20px; transition: none; } .next_thumbnail26665, .prev_thumbnail26665 { background-image: url(“/client/themes/fa/main/img/carousel_nav.png”); display: block; height: 20px; margin-top: -10px; position: absolute; top: 50%; width: 19px; } $(function() { $(‘#carousel26665’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, items: { visible: 1, width: 200, height: ‘56%’ }, scroll: { fx: ‘directscroll’ } }); /* $(‘#carousel_desc26665’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, items: { visible: 1, width: 200, height: ‘30%’ }, scroll: { fx: ‘directscroll’ } }); */ $(‘#thumbs26665’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, prev: ‘.next_thumbnail26665’, next: ‘.prev_thumbnail26665’, items: { visible: { min: 2, max: 6 }, width: 150, height: ‘66%’ } }); $(‘#thumbs26665 a’).click(function() { $(‘#carousel26665’).trigger(‘slideTo’, ‘#’ + this.href.split(‘#’).pop() ); /* $(‘#carousel_desc26665’).trigger(‘slideTo’, ‘#’ + this.href.split(‘#’).pop() ); */ $(‘#thumbs26665 a’).removeClass(‘selected’); $(this).addClass(‘selected’); return false; }); }); پل های تازه ساخته شده هم با یک سیل خراب شدندسخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: خانه هایی که در منطقه هست، عمدتاً خشتی گلی یا آجری است و درصد کمتری هم خانه های کپری است. این سبب شده تا حجم خسارت تا حدودی از نظر مالی کمتر شود ولی در مجموع میزان خسارت و به مشکل خوردن زندگی روزمره مردم قابل توجه است. همین خانه های خشتی دار و ندار مردم منطقه است. جدا از این، نکته ای که باید به آن اشاره کرد، اینکه در سیل اخیر راه های مواصلاتی دچار مشکل گشت و راه های فرعی نیز به دلیل تخریب پل ها به کلی مسدود شد؛ پل هایی که مدت زیادی از ساخت آنها نگذشته بود.امینی فرد ادامه داد: ایرانشهر چون تا حدودی نقش مرکزیت را منطقه سیل زده دارد، انتظار داشتیم نقش پشتیبانی خوبی داشته باشد، ولی شرایط امداد و کمک رسانی به سیل زدگان زیاد مناسب نبود. ما انتظار داریم نیروهای امداد و نجات همیشه آمادگی حادثه را داشته باشند. شش زن باردار با لودر به درمانگاه منتقل شدنداین نماینده مجلس در ادامه گفت: فاصله مرکز استان تا ایرانشهر 340 کیلومتر است و از ایرانشهر تا روستاهای منطقه نیز بعضاً همین حدود فاصله است و این بعد مسافت عملیات امداد رسانی زمینی آن هم در شرایطی که پل ها خراب شدند و راه های مواصلاتی را آب و گل محاصره کرد، بسیار سخت است. در این مدت مردم در محاصره سیل قرار گرفتند و جالب اینکه اورژانس مجبور شد شش زن باردار را برای اقدام پزشکی با لودر به درمانگاه منتقل کند.وی افزود: بر اساس آنچه رفت و با توجه به اینکه ایرانشهر مرکز جغرافیایی منطقه است، ضرورت دارد که یک دستگاه بالگرد امدادی برای حضور سریع در محل های حادثه تهیه می شود. در این سیل هم نبود چرخ بال بسیار مشکل ساز شد.  #carousel26658, #thumbs26658 , #carousel_desc26658 { overflow: hidden; } #carousel-wrapper26658 .caroufredsel_wrapper img{ border-radius: 10px; border : 2px solid #839494 } #carousel-wrapper226658 .caroufredsel_wrapper img{ border-radius: 10px; border : 2px solid #839494 } #carousel26658 span, #carousel26658 img, #thumbs26658 a, #thumbs26658 img { display: block; float: left; } #carousel_desc26658 span { width: 100%; /* height: 100%; */ display: block; float: left; position: relative; padding: 9px; } #carousel26658 span, #carousel26658 a, #thumbs26658 span, #thumbs26658 a { position: relative; display: block; height: 100%; } #carousel26658 img, #thumbs26658 img { border: none; width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; } #carousel26658 span { width: 554px; height: 313px; } #carousel_desc26658 span { width: 554px; height: auto; } #thumbs-wrapper26658 { padding: 20px 40px; position: relative; } #thumbs26658 a { border: 2px solid #899; width: 150px; height: 100px; margin: 0 10px; overflow: hidden; border-radius: 10px; -webkit-transition: border-color .5s; -moz-transition: border-color .5s; -ms-transition: border-color .5s; transition: border-color .5s; } #thumbs26658 a:hover, #thumbs26658 a.selected { border-color: #566; } .fluid_container_album img#shadow { width: 100%; position: absolute; bottom: 0; } .next_thumbnail26658 { background-position: -19px 0; right: 10px; } .next_thumbnail26658:hover { background-position: -19px -20px; transition: none; } .prev_thumbnail26658 { background-position: 0 0; left: 10px; } .prev_thumbnail26658:hover { background-position: 0 -20px; transition: none; } .next_thumbnail26658, .prev_thumbnail26658 { background-image: url(“/client/themes/fa/main/img/carousel_nav.png”); display: block; height: 20px; margin-top: -10px; position: absolute; top: 50%; width: 19px; } $(function() { $(‘#carousel26658’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, items: { visible: 1, width: 200, height: ‘56%’ }, scroll: { fx: ‘directscroll’ } }); /* $(‘#carousel_desc26658’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, items: { visible: 1, width: 200, height: ‘30%’ }, scroll: { fx: ‘directscroll’ } }); */ $(‘#thumbs26658’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, prev: ‘.next_thumbnail26658’, next: ‘.prev_thumbnail26658’, items: { visible: { min: 2, max: 6 }, width: 150, height: ‘66%’ } }); $(‘#thumbs26658 a’).click(function() { $(‘#carousel26658’).trigger(‘slideTo’, ‘#’ + this.href.split(‘#’).pop() ); /* $(‘#carousel_desc26658’).trigger(‘slideTo’, ‘#’ + this.href.split(‘#’).pop() ); */ $(‘#thumbs26658 a’).removeClass(‘selected’); $(this).addClass(‘selected’); return false; }); }); ما پسرفت کرده ایم، نه پیشرفت جدا از سیلاب اخیر و مشکلات همراه آن، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس در مورد دیگر مشکلات حوزه انتخابیه خود گفت: یکی از بزرگ ترین مشکلات منطقه این است که در سال های اخیر و به دنبال تصمیم های جدید، مردم از فرصت های نسبی مرز محروم شدند. قبلا مردم مناطق مرزی به شکل کولبری با بلوچستان تبادل تجاری داشتند. مردم بلوچستان ایران با بلوچ های پاکستان نسبت فامیلی و ارتباط تجاری داشتند که این ارتباطات در سال های اخیر بسته شده است.وی افزود: گمرکی که در منطقه مستقر شده عملاً امکان تبادل و تجارت را میان مردم دو سوی مرز از بین برده و از نظر کشاورزی نیز هیچ حرکت مؤثری که چشمگیر باشد، دولت نتوانسته انجام دهد.این نماینده در مورد مشکلاتی که در بخش صنعت در منطقه وجود دارد، گفت: ایرانشهر که مرکز و توسعه یافته ترین بخش صنعتی منطقه است، در دهه 70 حدود 2000 کارگر در بخش های صنعتی داشت که اکنون کل نیروهای کار در بخش صنعتی به 100 تا 200 تن رسیده و از این لحاظ در منطقه پسرفت داشتیم.امینی فرد به دیگر مشکلات منطقه اشاره کرد و گفت: آسیب های اجتماعی به دلیل بیکاری و خشکسالی به شدت زیاد شده و مهاجرت فراوانی در سال های اخیر صورت گرفته است. ایرانشهر برای قرن ها مرکز کشاورزی بلوچستان بود و باید این مسأله احیا شود. اعتبارات برای توسعه کشاورزی بسیار کم است و از سویی نیز اعتبارات تخصیص داده شده نامتوازن و بدون برنامه مشخص هزینه می شود.  #carousel26666, #thumbs26666 , #carousel_desc26666 { overflow: hidden; } #carousel-wrapper26666 .caroufredsel_wrapper img{ border-radius: 10px; border : 2px solid #839494 } #carousel-wrapper226666 .caroufredsel_wrapper img{ border-radius: 10px; border : 2px solid #839494 } #carousel26666 span, #carousel26666 img, #thumbs26666 a, #thumbs26666 img { display: block; float: left; } #carousel_desc26666 span { width: 100%; /* height: 100%; */ display: block; float: left; position: relative; padding: 9px; } #carousel26666 span, #carousel26666 a, #thumbs26666 span, #thumbs26666 a { position: relative; display: block; height: 100%; } #carousel26666 img, #thumbs26666 img { border: none; width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; } #carousel26666 span { width: 554px; height: 313px; } #carousel_desc26666 span { width: 554px; height: auto; } #thumbs-wrapper26666 { padding: 20px 40px; position: relative; } #thumbs26666 a { border: 2px solid #899; width: 150px; height: 100px; margin: 0 10px; overflow: hidden; border-radius: 10px; -webkit-transition: border-color .5s; -moz-transition: border-color .5s; -ms-transition: border-color .5s; transition: border-color .5s; } #thumbs26666 a:hover, #thumbs26666 a.selected { border-color: #566; } .fluid_container_album img#shadow { width: 100%; position: absolute; bottom: 0; } .next_thumbnail26666 { background-position: -19px 0; right: 10px; } .next_thumbnail26666:hover { background-position: -19px -20px; transition: none; } .prev_thumbnail26666 { background-position: 0 0; left: 10px; } .prev_thumbnail26666:hover { background-position: 0 -20px; transition: none; } .next_thumbnail26666, .prev_thumbnail26666 { background-image: url(“/client/themes/fa/main/img/carousel_nav.png”); display: block; height: 20px; margin-top: -10px; position: absolute; top: 50%; width: 19px; } $(function() { $(‘#carousel26666’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, items: { visible: 1, width: 200, height: ‘56%’ }, scroll: { fx: ‘directscroll’ } }); /* $(‘#carousel_desc26666’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, items: { visible: 1, width: 200, height: ‘30%’ }, scroll: { fx: ‘directscroll’ } }); */ $(‘#thumbs26666’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, prev: ‘.next_thumbnail26666’, next: ‘.prev_thumbnail26666’, items: { visible: { min: 2, max: 6 }, width: 150, height: ‘66%’ } }); $(‘#thumbs26666 a’).click(function() { $(‘#carousel26666’).trigger(‘slideTo’, ‘#’ + this.href.split(‘#’).pop() ); /* $(‘#carousel_desc26666’).trigger(‘slideTo’, ‘#’ + this.href.split(‘#’).pop() ); */ $(‘#thumbs26666 a’).removeClass(‘selected’); $(this).addClass(‘selected’); return false; }); }); از نگاه دولت مرکزی به مرزها اصلاً راضی نیستماین عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان، با انتقاد از عملکرد دولت به مناطق مرزی تأکید کرد: اصلاً از نگاه دولت مرکزی به مناطق مرزی راضی نیستم و بارها به مسئولان دولت یازدهم هشدار دادم که با این وضعیت آسیب های بیشتری در انتظار منطقه خواهد بود.وی در ادامه و در رابطه با پروژه سه جانبه ایران، هند و افغانستان که با محوریت بندر چابهار و با هدف دسترسی به آسیای مرکزی از طریق راه آهن در دستور کار است، گفت: راه آهنی که شما می گویید، در مراحل ابتدایی بوده و هنوز نهایی نشده است. این اندک فعالیت هم توسط قرارگاه های سپاه پیش می رود و نقش دولت ناچیز است.چین و پاکستان در بندر گوادر به شدت سرمایه گذاری کرده اندامینی فرد اضافه کرد: اگر مسئولان می خواهند در این منطقه احیاگر یک پل ارتباطی میان هند، افغانستان و آسیای مرکزی باشند، باید زیرساخت ها را به سرعت توسعه دهند. با این نگاهی که دولت دارد، من معتقدم روند توسعه منطقه ده ها سال طول خواهد کشید و فرصت ها از دست خواهد رفت. تعلل مسئولان ایرانی در حالی است که چین و پاکستان در بندر گوادر به شدت سرمایه گذاری کرده اند.سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان تأکید کرد: هرچند مقام معظم رهبری تأکید ویژه ای نسبت به توسعه سواحل مکران دارند، نه تنها دولت به طور شایسته در این مسیر گام برنمی دارد، بلکه مردم محلی را نیز به مشارکت نمی گیرد و مردم منطقه اصلاً احساس نمی کنند که نقشی در این فر ایند داشته باشند. این موضوع نه تنها روند اقدامات را با مشکل رو به رو می کند بلکه نقش مثبتی در زندگی مردم منطقه هم نخواهد داشت.  

tavoos_init_player(
‘player_189544_680952’,
”,
[
{
“file” : “https://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1395/11/7/680968_508.mp4” ,
“type” : “mp4”,
“label” : “player_189544_680952}”
}

],
‘https://tavoos.net/services/vast/5JDKhdZ4-bPHG-wsFs-V3de-1DzKEWJdiHTd/59’
);
jwplayer().on(‘play’, (function(){
$.post(‘/fa/ajax/news/video/680952’,{},function (data) {});
}));
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی دانلود