بیانیه سوئدی ها درباره حجاب تبلیغات سیاسی علیه ایران است

بهمن طاهرخانی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص بیانیه سوئدی ها درباره حجاب وزرایشان در ایران اظهار داشت: بر اساس قوانین و عرف بین المللی، رعایت قوانین داخلی کشورها بر سایر قوانین اولویت دارد بنابراین هر دیپلمات یا گردشگری که وارد ایران می شود باید قوانین شناخته شده  و از جمله مهمترین آن یعنی حجاب را رعایت کنند.نماینده مردم تاکستان در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: اما از آنجایی که سیاست گذاری در عرصه بین المللی علیه ایران است و همواره ایران هراسی را توسعه می دهد، بیانیه سوئدی ها بعد از حضور در کشور ما بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.وی گفت: چنین بیانیه هایی در راستای رفتارهای غلط اتحاد غربی علیه ایران صادر می شود و متاسفانه زمانی این کار شکل می گیرد که قراردادهای تجاری شان را منعقد می کنند و سپس به فکر رفتارهای تبلیغاتی می افتند.این نماینده مجلس معتقد است که کشورهای غربی از جمله سوئد با صدور بیانیه ای علیه ایران تلاش دارند جایگاه خود را در عرصه بین المللی حفظ کنند.طاهرخانی توضیح داد: از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران از ثبات و حقانیتی در عرصه بین الملل برخوردار است کشورهای دیگر سعی می کنند با موضع گیری علیه ما، جایگاه خود را در افکار عمومی بالا ببرند و نشان دهند می توانند در مقابل کشور مستقل و توانمندی مانند ایران موضع گیری کنند.وی تاکیدکرد: در واقع با صدور چنین بیانیه هایی بلوف سیاسی می زنند تا نشان دهند ایران در انزوا قرار دارد و افکار عمومی را نسبت به ثبات، وحدت و انسجام جمهوری اسلامی مشوش کنند.عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بیانیه اخیر سوئدی ها به نوعی جنگ روانی است تا جایگاه خود را در عرصه بین المللی و افکار عمومی از دست ندهند، این درحالی است که بر اساس پروتکل های بین المللی دیپلمات ها، تجار و گردشگران باید به قوانین داخلی کشورها عمل کنند.به گزارش خبرگزاری خانه ملت، یک نهاد حقوق بشری در سوییس با صدور بیانیه ای از حجاب به سر کردن وزرای زن سوئدی در هیات همراه نخست وزیر سوئد در تهران، انتقاد کرده است. در این بیانیه با ظالمانه و ناعادلانه خواندن قانون حجاب اجباری در ایران، تمکین وزرای زن سوئدی به این قانون را مغایر با تعهد نخستین کابینه فمنیست جهان در ترویج حقوق زنان دانسته است.