اعلام رقم هزینه اقلام خوراکی کارگران در جلسه آینده

در آخرین جلسه کارگروه تخصصی مزد مراجع آماری مورد وثوق نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین رقم سبد معیشت کارگران مورد توافق قرار گرفت و مقرر شد تا جدول مربوط به اقلام خوراکی‌ها استخراج و پس از تکمیل در جلسه آینده ارائه شود.ابوالفضل فتح الهی ـ نماینده کارگران در کارگروه تخصصی مزد به ایسنا، گفت: در این جلسه که با حضور همه اعضای کمیته مزد در وزارت کار تشکیل شد سبد معیشت کارگران در بخش خوراکی‌ها و غیر خوراکی‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا با اتکا به داده‌های آماری منابع مورد وثوق هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت جدول مربوط به بخش خوراکی‌ها بر اساس نرخ جمعیتی ۳.۵ نفر عددگذاری و به عنوان جدول نرخ نهایی در جلسه آتی ارائه شود.وی گفت: تاکنون ۷ جلسه کارگروه تخصصی مزد برگزار شده و رویکرد جلسات امسال بر مبنای کار تحقیقی و پژوهشی است تا مستندات پایه علمی داشته باشد و برای سالهای آینده از آن استفاده شود.نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: در این جلسات مرکز آمار ایران، انستیتو تغذیه و سازمان میادین میوه و تره‌بار به عنوان منابع و مراجع رسمی آماری از سوی هر سه گروه کارفرمایی، کارگری و دولت مورد پذیرش قرار گرفتند و درباره ارقام و داده‌های آماری این مراجع به توافق رسیدیم تا این داده‌ها در قالب فرمول مورد استناد قرار گیرد.فتح الهی ابراز امیدواری کرد: پس از آنکه نرخ اقلام خوراکی به سرانجام رسید و جدول مذکور تکمیل شد، با مشخص شدن نرخ سایر آیتم‌های سبد معیشت، نرخ واحدی به دست آید و مبنای تصمیم گیری نهایی دستمزد سال ۱۳۹۶ قرار گیرد.وی درباره جلسه امروز شورای عالی کار نیز گفت: امروز به نوعی اولین جلسه بررسی دستمزد سال ۱۳۹۶ هم هست چون یکی از آیتم‌های جلسه امروز شورا به بررسی مقدماتی نحوه تعیین مزد سال آینده می‌پردازد.