مذاکره با ترامپ، نتیجه برد- برد دارد!/ نماینده حاضر در سلفی حقارت: اجازه دهید ما با نمایندگان کنگره گفتگو کنیم!-متن طنز - متن طنز

مذاکره با ترامپ، نتیجه برد- برد دارد!/ نماینده حاضر در سلفی حقارت: اجازه دهید ما با نمایندگان کنگره گفتگو کنیم!-متن طنز


مذاکره با ترامپ، نتیجه برد- برد دارد!/ نماینده حاضر در سلفی حقارت: اجازه دهید ما با نمایندگان کنگره گفتگو کنیم! – مشرق نیوز
مطالب مشابه با این مطلبکد آمار