عکس/ رختکن پرسپولیس پس از قهرمانی-متن طنز - متن طنزکد آمار